سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کاشکی – شرکت پیمان خطوط گستر
علی اکبر قره ویسی – دانشکده فنی – مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه خرامان – شرکت پیمان خطوط گستر

چکیده:

در این مقاله روش کاوشی نوینی برای طراحی کنترل کننده های فازی تاکاگی – سوگنو ارائه شده است. این روش کاوشی بر مبنای یادگیری تقویتی بوده و دارای دو مرحله است که در مرحله اول بازه بهینه تغییرات هر یک از ضرایب کنترل کننده تعیین شده و در مرحله بعد مقدار بهینه هر یک از ضرایب در این بازه بهینه تعیین می شود. از ویژگیهای این روش طراحی می توان به تعداد تکرارهای پائین مقاوم بودن ساختار کنترل کننده و در نظر گرفتن تمام ویژگیهای غیر خطی سیستم تحت کنترل اشاره نمود. از روش طراحی ارائه شده برای طراحی کنترل کننده فازی سیستم گوی و میله استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده کارایی روش طراحی ارائه شده می باشد.