سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد علی سید محمد علی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر قره ویسی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ماشاءا… ماشین چی – دانشکده ریا ضی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کنترل سیستمهای غیر خطی یکی از مباحث تحقیقاتی مهم میباشد که در این راستا روشهای هوشمند میتوانند عملکرد خوبی داشته باشند . روشهای یادگیری تقویتی از جمله روشهایی میباشند که برای تنظیم پارامترهای مربوط به یک سیستم کنترلی بکار برده می شوند . روش مرسوم اتوماتای یادگیری تقویتی گسسته دسته ای از روشهای یادگیری تقویتی بوده که در این مقاله به ارائه روشی جدید بر مبنای روش مرسوم میپردازیم .روش جدید را تحت عنوان روش اتوماتای یادگیری تقویتی گسسته توسعه یافته می شناسیم. ابتدا به ارائه بیان جدیدی از سیستم در فضای n بعدی پرداخته و سپس روش جدید در این فضا پیاده میشود که منجر به بهبودی قابل ملاحظه ای از لحاظ سرعت و دقت میشود. روش ارائه شده در این مقاله را در طراحی کنترل فازی تاکاگی سوگنو برای یک سیستم پاندول معکوس که از سیستمهای غیر خطی مهم است، بکار برده و نتایج را با روش مرسوم آتوماتای یادگیری تقویتی مقایسه میکنیم