سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا عاروان – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
محمد تشنه لب – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

دراینمقاله یک کنترل کننده فازی که بهص ورت یک شبکه عصبی به نام شبکه عصبی فازی (FGNN-PID) PIDتحقق می یابد معرفی شده و یک روش آموزش خارج خط برای تعیین وزنهای این کنترل کننده نوروفازی با استفاده از روش بهینه سازی GA ارائه میشود کارایی روش پیشنهادی در تعیین وزن های بخش تالی ساختار شبکه عصبی فازی و همچنین وزنهای تلفیقی این کنترل کننده برای کنترل یک پروسه غیرخطی با انجام شبیه سازی نشان داده می شود.