سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سعید نوروزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مبلمان شهری از جمله مولفه های مطرح در طراحی شهری و به عنوان جزئی از کل شهر، تعریف کننده هویت و ساحتار شهری است. در دنیای کنونی اهمیت طراحی تجهیزات و مبلما شهری به حدی است که حتی از معماران شاخص فعال در زمینه طراحی صنعتی جهت طراحی و اجرای مبلمان و تجهیزات شهری دعوت می شود.
قابلیت های حرکتی برای بخش بزرگی از جمعیت که از نظر فیزیولوژیک توانایی کمتری دارند، محدودیت ایجاد می کند. معمول ترین شکل معلولیت، ناتوانی های حرکتی است که این محدودیت معمولا در تعادل بدن، حرکت سریع و چالاکی انسان به وجودمی آید. اگر جمعیت سالمندان را هم به این افراد اضافه کنیم درصد قابل توجهی از جامعه رفتارهای حرکتی متفاوتی نسبت به سایرین دارن. طراحی ویژه برای معلولان (جانبازان) و سالمندان، نمود تامین عدالت در دسترسی است که علاوه بر ایجاد امنیت جانی و بهداشتی اثرات روانی فوق العاد ای به همراه خواهد داشت. وقتی در آرایش عناصر و توزیع فضا به نیازهای خاص معلولان توجه شود دیگر کمتر نیازی به کمک یا دخالت اعضای دیگر خانواده در زندگی روزمره آنها خواهد بود.
در این مقاله سعی شده است تا اهمیت نشانه گذاری روشن محیط و طراحی کالبدی خوانا در تجهیز و مبلمان فضاهای سبز و باز شهری به منظور جهت دهی و استفاده بهینه معلولان و سالمندان بیان شود. در عین حال لزوم توجه طراحان و برنامه ریزان به ضوابط فضاهای شهری و معلولان که تاکنون در سطح فضاهای شهری نمود عینی و کالبدی نیافته است، در این نوشتار مورد تاکید قرار خواهد گرفت.