سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا پارسایی – گروه برق ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ضمیری –
حسین خوشبین –

چکیده:

روش مدولاسیون مالتی پلکس فرکانسی متعامد ، OFDM ، با افزودن پیشوند چرخشی (CP) (با طول نه کمتر از طول پاسخ ضربه دالان مخابراتی) به هر سمبل ارسالی ، بر پدیده تداخل سمبولی (ISI) غلبه می کند . در سیستمهایOFDM ، آهنگ انتقال داده ها با افزودن پیشوند چرخشی کاهش می یابد . از این رو باید نسبت طول پیشوند چرخشی به طول دوره سمبول OFDMتا حد امکان کوچک باشد . برای دستیابی به این هدف از ترازگرهای میدان زمان (TEQ) استفاده می شود . در این مقاله یک روش نوین برای طراحی ترازگر میدان زمان در سیستمهای OFDMپیشنهاد می گردد . این روش ، توسعه یافته روش ارائه شده در(۱) است که در آن ، طول پاسخ ضربه دالان مخابراتی و ترازگر محدود است . این محدودیت در روش پیشنهادی این مقاله رفع گشته و ضرایب ترازگر با بیشینه نمودن نسبت توان سیگنال به توان داخل بعلاوه نویز(SINR) تخمین زده می شود . بخشهای توان تداخل بین سمبولی (ISI) ، تداخل بین حاملی (ICI) و نویز بر پایه پاسخ ضربه کلی دالان مخابراتی و ترازگر ، بدون محدودیتی در طول آن ، بدست می آید . تجزیه و تحلیل ارائه شده ، همراه با شبیه سازیهای انجام شده نشان می دهد که ملاک پیشنهادی طراحی ترازگر (SMTE) به نتایج بهتری در مقایسه با روشهای پیشین ، که با ملاک کوتاه سازی طول موثر دالان مخابراتی ارائه شده اند ، دست می یابد .