سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی نبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی معدن، د
باب الله شیدایی – مجری پروژه هیپ ۲ و بیولیچینگ معدن مس سرچشمه ، شرکت صنایع مس ایران
سعید کریمی نسب – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

ژئوممبران ها مواد با نفوذپذیری بسیار پائینی هستند که در سازه فروشوئی توده ای، به منظور ممانعت از ورود محلول اسید سولفوریک به درونمواد در بر گیرنده زمین بکار برده می شوند.پتانسیل تنش ناشی از وزن مواد پوشاننده ژئوممبران، پتانسیل نیروی زه و نشست ممکن است که موجب انتقال تنش به ژئوممبران شود، ترانشه نگهدارنده به منظور مقاومت ژئوممبران در برابر این قبیل بارها می باشد. اصول اولیه طراحیدر این رابطه این است که به منظور جلوگیری از پاره شدن ژئوممبران در اثر افزایش تنش، اجازه داده شود کهژئوممبران از ترانشهخارج شود. انواع گوناگونی از ترانشه ممکن است که مورد استفاده قرار گیرد، نوع آن بستگی به مقدارمقاومت نگهدارنده، فضای قابل دسترسی، جاده دسترسی و تجهیزات اجرائی دارد. طراحان همچنین باید به تنوع اصطکاک سطح تماس، تمرکز تنش، عیوب لاینر و دیگر عواملی که بر روی ایجاد تنش در لاینر موثرند توجه داشته باشند . هدف از این مقاله ارائه ملاحظات طراحی ترانشه نگهدارنده در سازه فروشوئی مس سرچشمه می باشد. بر اساس محاسبات انجام شده با در نظر گرفتن یک ترانشه مستطیلی شکل به ابعاد ۳۰ سانتیمتر عمق و ۵۰ سانتیمتر عرض، مقاومت ترانشه نگهدارنده ژئوممبران برابر با ۱۰/۸۳KN/m بدست امده است .