سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزان قالیچی – تبریز – دانشگاه صنعتی سهند – دانشکده مهندسی برق گروه مهندسی پزشکی – فرزا
سهراب بهنیا –

چکیده:

مقاله حاضر به مطالعه نحوه تمرکز امواج فراصوتی به منظور گرمادرمانی بافت های سرطانی پرداخته و به معرفی تراگردانی که قادر به تمرکز امواج توسط سلول های پیزوالکتریک در کانون سرطان می‌باشد، می پردازد. با محاسبه میزان انرژی متمرکز شده توسط حل عددی معادله فشار آکوستیک به وسیله انتگرال رایله مناسب‌ترین آرایش فضایی برای تمرکز انرژی ارائه می شود. به منظرو کنترل مسیر درمان از طریق حل عددی معادله بیو – هیت نحوه توزیع فضایی انرژی گرمایی در ناحیه مورد درمان مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از شبیه سازی تمرکز امواج فراصوتی با انتخاب سرطان دهانه رحم بعنوان ناحیه ای برای مطالعه، ارائه شده است.