سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی نادری بلداجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی – دانشکده مهندسی بیو
کمال الدین جزایری – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی – دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا کیهانی – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی – دانشکده مهندسی بیوسیستم دانش
سامان آبدانان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از موارد مهم در به کارگیری ماشینهای کشاورزی ایمنی است که باید در طراحی ماشین مد نظر قرار گیرد. از آنجا که مجموعه سیلندر برش چاپر دارای اینرسی جنبشی زیادی است، از لحظه قطع توان محورPTO تا سکون کامل به طور عادی و بسته به عمر و فرسودگی دستگاه، ۳ تا ۵ دقیقه زمان لازم است. در بعضی مواقع مانند تعویض و تنظیم و تیز کردن تیغه های سیلندر برش باید سیلندر در حال سکون باشد و یا در مواقع ضروری ممکن است نیاز باشد در مدت زمان کوتاهی سیلندر از حرکت باز ایستد، به این منظور لازم است تا از یک ترمز در یک محل مناسب روی دستگاه استفاده شود. این ترمز را م ی توان به صورت مکانیکی و توسط یک اهرم و یا به صورت هیدرولیکی و با استفاده از هیدرولیک تراکتور و یا هیدرولیک مستقل به کار گرفت که نوع مکانیکی آن ساخته ومورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از این ترمز زمان توقف به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده شد. این ترمز از نوع بلوکی کفشک کوتاه با اهرم بندی مکانیکی می باشد. جنس لنت مورد استفاده در این ترمز چدن می باشد . زمان توقف در طراحی ۳۰ ثانیه در نظر گرفته شده و میانگین زمان های توقف در ارزیابی آن ۳۴ ثانیه به دست آمده که مقدار قابل قبولی است. لازم به ذکر است که در تولیدات جدید شرکت کلاس این ترمز در چاپرهای خودرو به صورت تمام هیدرولیک با سیستم کنترل الکترو هیدرولیک به کار گرفته شده است.