سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کمال جانقربان – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدحسین شریعت – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدرضا بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشدبخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

کروم سیاه یکی از پراستفاده ترین پوشش های جاذب Selective می باشد که در سیستم های نوری – حرارتی خورشیدی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . در تحقیق حاضر هدف بدست آوردن یک ترکیب شیمیایی برای الکترولیت حمام آبکاری پوشش مذکور می باشد؛ بطوریکه پوشش بدست آمده از این حمام از لحاظ متالورژیکی ، خواص نوری ، اقتصادی و سهولت کار برد، در شرایط
مناسب و ایده آل قرار داشته باشد . برای برآورده شدن این هدف نقش مواد افزودنی به حمام مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یک پوشش کروم سیاه با ضریب جذب خورشیدی برابر ۲۹ / ۰ تا
۷۹ / ۰ بدست آمد . این حمام از مواد شیمیایی ارزان قیمت تشکیل شده و شرایط کاری آ ن اعم از pH ، دانسیته جریان و زمان آبکاری بسیار ساده می باشند . بطور مثال از آنجایی که کنترل pH دما، در حمام های آبکاری بسیار مشکل می باشد ، نیاز به هیچ کنترل خاصی روی pH حمام طراحی شده نیست و حمام در pH طبیعی خودکار می کند . حمام طراحی شده متشکل از سولفات کرو م،
کلرید کبالت، هیپوفسفیت سدیم ، فسفات دی هیدروژن سدیم و فلورید سدیم می باشد . پس از بدست آمدن رسوب کروم سیاه آزمایشاتی نظیر بررسی مقاومت حرارتی ، خوردگی، چسبندگی، قدرت پرتاب، وجود نیکل براق بعنوان پیش پوشش و مطالعات ساختاری توسط SEM وXRD انجام گرفتند .