سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدامین دهقانی سانیج – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این مقاله، تئوری ومنتوم و تئوری المان پره و در نهایت تئوری BEM معرفی می شود. سپس منحنی های تغییرات توزیع میانگین سرعت باد به صورت سالیانه برای چهار منطقه نوژه، نهاوند، لایر و همدان رسم گردیدند و منطقه مناسب و سرعت میانگین باد طراحی انتخاب گردید. با استفاده از تئوری BEM، برنامه ای به زبان c++ برای تعیین هندسه توربین نوشته شد. سپس با بررسی ۴۹۵۰ حالت عملکردی توربین بادی و بررسی تمام ایرفویل های سری NACA63 و NACA64 ، تعداد پره ها، مقادیر نرخ سرعت نوک و ایرفویل های مناسب انتخاب شدند. در پایان، دو حالت توربین سه و چهار پره ای، سهحالت مختلف از چیدمان مقاطع مختلف ایرفویل در پره و سه حالت نرخ سرعت نوک ۶، ۷ و۸ با کمک نرم افزار فلوئنت به صورت سه بعدی مورد بررسی عددی قرار گرفتند و از بین این حالتها، بهترین حالت انتخاب گردید.