سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حبیب آقاعلی – پژوهشگاه نیرو-پژوهشکده تولید نیرو-گروه مکانیکایران
سیدسعید ضیایی طباطبایی – پژوهشگاه نیرو-پژوهشکده تولید نیرو-گروه مکانیکایران

چکیده:

طراحی اولیه توربوماشین ها، مشخصات ابتدایی هندسه کلی پره و محل عبور جریان توربوماشین را تعیین می کند . سپس سیستم طراحی توربوماشی ن بر اساس طراحی به وسیله تحلیل پایه گذاری می شود، که پره ها توسط کدهای س یاف دی ارزیابی می شوند و با انجام سع ی وخطا و تکرار دوباره، تصحیح می شوند. سیستم تعیین هندسه پره به صورت عددی که به صورت پارامتریک م یباشد، استفاده از سی اف دی را به صورت قابل ملاحظه ای اثربخش تر می سازد . در این مقاله، روتور یک توربین جریان شعاعی میکروتوربین ۸۰ کیلوواتی طراحی، مدلسازی و تحلیل می شود که حل عددی جریان آن توسط یک کد تجاری سی اف دی (سی اف اکس ۱) انجام شدهاست. طراحی روتور شامل طراحی اولیه و طراحی سه بعدی می باشد. طراحی اولیه براساس ضرایب بارگذاری و جریان و با توجه به محدودیتها و قیود آیرودینامیکی و مکانیکی می باشد. سعی و خطا برای ب ه دست آوردن ابعاد و زوایای ۱ CFX اصلی توربین تا رعایت تمامی قیود مکانیکی و آیرودینامیکی ادامه می یابد. هندسه سه بعدی نیز با استفاده از سطوح بزیر و با سعی وخطا و تحلیل سی اف دی جریان تعیین می گردد . سعی و خطا برای به دست آوردن هندسه سه بعدی پره بر اساس عملکرد به ینه توربین و ماکزیمم بازده پایان می یابد. در انتها، با مقایسه داده های به دست آمده از طراحی و تحلیل سی اف دی، به صحه گذاری نتایج پرداخته میشود