سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خدا رحمی – استادیار گروه مهندسی مکانیک
مهدی عباسی – کارشناس ارشد مکانیک و محقق مرکز تحقیقات بالستیک ضربه و انفجار

چکیده:

در جاذب های انرژی ضربه ای فداشونده، اثر ضربه ناشی از برخورد یا بارگذاری های شدید به شکل تغییر فرم های پلاستیک جذب و مستهلک می شوند . لوله های استوانه ای تحت بار محوری می توانند با لهیدگی، میزان زیادی از انرژی ضربه ای را جذب نماید . در لوله های استوانه ای که دارای شیار های محیطی داخلی و خارجی باشند، کنترل مکانیزم لهیدگی و پیش بینی میزان جذب انرژی به خوبی صورت می گیرد . در این مقاله، ضمن ارائه تئوری مختصری درباره استوانه های شیار دار و ارائه نتایج شبیه سازی عددی لهیدگی محوری در این جاذب ها به کمک نرم افزار ABAQUS 6.3-1 روند طراحی این جاذب ها شرح داده شده و طراحی یک جاذب خاص در یک مثال کاربردی مربوط به سپر یک خودرو انجام شده است . در این مسئله جاذب های لازم در سپر خودرویی به وزن ٢٠٠٠ کیلوگرم که با سرعت ١٠٠ کیلومتر بر ساعت به یک مانع صلب برخورد می کند، بر مبنای قابلیت جذب انرژی و پارامتر ایمنی سرنشینHIC طراحی شده و مورد بحث و بررسی قرارگرفته است