سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عطاالله بهرامی – عضو هیات علمی گروه معدن دانشگاه ارومیه
مجتبی حسین نیا – فارغ التحصیل کارشناسی استخراج معدن، دانشگاه ارومیه
محمدمهدی بیات – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

طبیعت معدنکاری بگونه ای است که با انواع مخاطرات در هنگام عملیاتی همچون حفاری، ترابری، آتشباری، اسـتخراج، پیشروی، نگهداری و غیره است؛ حال اگر هدف استحصال ماده معدنی بصورت استخراج زیرزمینی باشـد، خـود دارای خطـرات و محدودیت های ویژه ای می باشد . جان پناه به فضایی اطلاق می شود که در هنگام بروز انواع مخاطرات مذکور به منظور نجات جـان افراد مشغول به کار در معدن، در نقاط مشخص و با تجهیزات خاص نصب می شود . جان پناه در واقع با مهیا کردن شرایط، زمـان فوت افراد حادثه دیده را در اثر کمبود اکسیژن، گرمای بیش از حد، تشنگی و گرسنگی را به تعویق می انـدازد تـا گـروه امـداد و نجات فرصت کافی برای نجات جان این افراد داشته باشند .
در این مقاله مراحل طراحی جان پناه برای معدن زغالسنگ هشونی که از معادن تحت پوش ش شرکت زغالسنگ کرمـان می باشد، ارائه شده است . تعداد شش جان پناه به منظور تحت کنترل گرفتن کل شبکه معدن محاسبه شده اسـت . بـدین منظـور کلیه مشخصات نظیر جانمایی، ابعاد، سایر لوازم جانبی و نهایتا تعداد افراد تحت پوشش هر جان پنـاه شـرح داده شـده اسـت . در بررسی اقتصادی ص ورت گرفته سرمایه گذاری بین ۲۲۵ تا ۳۸۰ هزار دلار بسته به روش های مختلـف مـشروحه در مقالـه، جهـت احداث و تجهیز جان پناه در این معدن نیاز است . لازم به ذکر است در صورت ساخت و طراحی ایـن تجهیـزات در داخـل کـشور سرمایه گذاری آن بیش از ۰۵ درصد کاهش خواهد یافت . هدف مقاله اشاعه فرهنگ ایمنی، ایمن سازی معدن هشونی و نیز ارائـه الگویی جهت طراحی دیگر معادن کشور است .