سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعباس طاهر – دانشگاه تربیت مدرس
حسین سیفی – دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی خاکی صدیق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله استفاده از جبران سازهای توان راکتیو ) ) SVC جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای اسنکرون و جبران و تثبیت ولتاژ در اثر حضور این بارها در شبکه مورد توجه قرار گرفته است . دراین مقاله علاوه بر بررسی نقش SVC و سیستمهای کنترل مربوطه که در قبل توسط برخی از محققین مورد توجه قرار گرفته است . کنترولر جدید بهینه ای نیز طراحی گشته و با سیستمهای قبلی طی مراحل شبیه سازی مقایسه شده است . کنترولر بهینه جدید پاسخ بمراتب بهتری نسبت به مدلهای قبلی نشان می دهد .