سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد طهماسبی –
محمدهادی خوش تقاضا –
تیمور توکلی هشجین –
عیسی حزباوی –

چکیده:

برای جلوگیری از آسیب پذیری انواع میوه‌ها، ارتفاع سقوط و فشار استاتیک مجاز اهمیت زیادی دارند. ارتفاع سقوط مجاز در برنامه ریزی عملیات برداشت و جابجایی و بار استاتیک مجاز در انتخاب ارتفاع جعبه حمل و نقل و انبارداری مهم هستند. میوه‌ها در جعبه منتقل می‌شوند و تحت تاثیر نیروهای استاتیک و دینامیک قرار می‌گیرند و چنانچه مقدار این نیروها از حد معینی تجاوز کند، سبب ایجاد آسیب در آنها می‌شود. بارهای استاتیک در اثر وزن میوه‌ها و نیروهای دینامیک در اثر ارتعاشات حاصل از حمل و نقل بوجود می‌آید.بار استاتیک مجاز برای هر میوه به طور تجربی تعیین می‌شود.در این تحقیق پس از تعیین برخی ویژگی‌های گوجه فرنگی در سه سطح جرمی، به طراحی جعبه با اندازه استاندارد برای نگهداری میوه بر اساس بارهای استاتیک و تئوری راس و ایساک (۱۹۶۱) پرداخته شده است.عمق متوسط مناسب حدود ۷۴ سانتی‌متر بر اساس نیروی شکست N 29 برای ذخیره و نگهداری گوجه-فرنگی به دست آمد.