سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود منجزی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
آندره اسکندر آشور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی-تهران جنوب و کارشناس شرکت کاوشگران
مجتبی صدیقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

معدن سنگ آهن سه چاهون آنومالی XI دارای ۱۴۵ میلیون تن ذخیره سنگ آهن می‌باشد. ظرفیت استخراج سالیانه ۳/۴ میلیون تن با عیار ۳۷% پیش‌بینی شده است. عیار سنگ آهن استخراج بین ۳۲ تا ۴۲% می‌باشد. محدوده نهایی مدد روباز نشان دهنده موقعیت ابعاد و شکل مدنی در پایان عمر آن بود و میزان ذخیره قابل استخراج و مواد باطله ای را نیز که باید جابجا شونده مشخص می‌نماید. محدود نهایی مدنی روباز معمولاً محدودی است که در خارج آن استخراج کانسار دیگر مقرون به صرفه نیست. در این تحقیق محدوده نهایی کاواک مردم از طریق حداکثر کردن ارزش خالص فعلی با استفاده از روش لرچ و گروسمن و به کمک نرم‌افزار NPV SCHEDULER تعیین شده است. طراحی حد نهایی بیانگر کاهش ۳۷%ی نسبت باطل برداری این در مقایسه با کاواک طراحی شده به روش دستی می‌باشد.