سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا جهانگیری – گروه فتونیک،پژوهشکده فتونیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
علیرضا بهرامپور – گروه فیزیک،دانشکده ی علوم دانشگاه صنعتی شریف
مجید تراز – گروه فیزیک، دانشکده ی فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله هدف طراحی حسگری بیولوژیکی، با استفاده از تکنیکپراکندگی رامان القایی از محیط اطراف میکروکره می باشد. که امکان تعیین میزان گلوکز خون را به وسیله ی پمپی با توانی در محدوده ی مجاز در پزشکی و در زمان معقولی را فراهم می کند. افزایشمیدان به واسطه ی شرایط تشدید در میکرو کره ٫ آستانه ی مشاهده ی پراکندگی رامان القایی از محیطی که در اطراف میکرو کره قرار دارد را کاهشمی دهد. همچنین به علت فاکتور کیفیت بالای میکروکره، اندرکنشمیدان خارجی آن با مواد بیرونی بسیار افزایشمی یابد