سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حبیبی بسطامی – آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات طیف گسترده، دانشکد ه برق، دانشگاه امیرکب
حسن آقایی نیا – عضو هیأت علمی، دانشکد ه برق، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به طراحی کدهایی می پردازیم که همبستگی متقابل زوج و فرد کوچکی دارند، به طور خاص همبستگی متقابل زوجِ این خانواده در نیمی از پریود صفر است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که متوسط مطلق همبستگی متقابل زوج و فردِ نرمالیزه شده در خانواد ه پیشنهادی، کوچکتر از مقدار متناظر در خانواده های مجموع ه بزرگ و کوچک کازامی و در اکثر موارد کوچکتر از مقدار متناظر در خانواد ه Gold است. این ویژگی موجب کاهش MAI و در نتیجه افزایش ظرفیت سیستم آسنکرون CDMA می شود. انداز ه خانواده و گستردگی خطی این کدها بسیار بزرگ است بطوریکه مقدار مینیمم گستردگی خطی بیش از ۰٫۷۵ پریود است این ویژگی افزایش امنیت مخابراتی سیستم را در بر دارد.