سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرامرز هرمزی – دانشگاه سمنان
فاطمه یزدیان – جهاد دانشگاهی واحد تهران – گروه پژوهشی ، تهران فرایند
سعید ایران پور – جهاد دانشگاهی واحد تهران – گروه پژوهشی ، تهران فرایند
رضا ثقفی – جهاد دانشگاهی واحد تهران – گروه پژوهشی ، تهران فرایند

چکیده:

تترااستیل اتیلن دی آمین ) به عنوان فعال کننده در صنایع شوینده مورد استفاده قرار TAED می گیرد . استفاده از این ماده باعث می شود تا دمای فرآیند سفید گری در شستشو از ) °C 90 -80 ) به
°C (40-30)کاهش یابد . مبنای تحقیق طراحی خشک کن جهت خشک کردن کیک TAEDاز رطوبت اولیهحداکثر ۲۰ درصد به رطوبت ثانویه ۱ درصد می باشد . از آنجا که برای تبدیل پودر TAED به گرانول آن، پودر را مرطوبت می کنند، خشک کردن گرانولهای TAED از رطوبت اولیه ۳۵ درصد به رطوبت ثانویه ۱ درصدمدنظر است . در ادامه برای خشک کردن گرانول TAED در مقیاس آزمایشگاهی از نتایج بدست آمده در خشک کن سینی دار استفاده شد . در این مقاله پس از ارائه نتایج بدست آمده آزمایشگاهی در خشک کن سینی دار به چگونگی طراحی خشک کن مناسب برای پایلوت تولید TAED می پردازیم و در پایان به بحث نتیجه گیری خواهیم پرداخت .