سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی عیدیانی – دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد دانشکده مهندسی – گروه برق
محمدحسن مدیرشانه چی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی گروه برق
علی پیروی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی گروه برق
هادق مدقق – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

در این مقاله بر اساس اطلاعات بار برای هر دو شبکه خراسان و سیستان – بلوچستان درطول یک سال و همچنین، ظرفیت و نرخ خروجی اجباری ) ) FOR ژنراتورها، حداقل ظرفیت خط اتصالی بین دو شبکه، به گونه ای محاسبه می شود که تغییرات احتمال خطای شبکه خراسان کم شده و میزان قابلیت اطمینان شبکه بهم پیوسته بیشینه گردد . سپس از بین چند خطی که بطور تجربی برای اتصال دو شبکه پیشنهاد می شوند خطوط اضافی به روش شاخص اثر گذار حذف میشوند تا شبکه ای بهنیه از نظر اقتصادی و کارآیی حاصل شود .