سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی فائزیان – دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محمدرضا مدرس رضوی – دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
آنجلو انوراتی – Department of Energetics, Politecnico di Milano, Campus Bvisa, Via La Masa 34,20158, Milano, Italy

چکیده:

در این مقاله جریان تراکم پذیر غیر دائم در مانیفولدهای ورودی و خروجی موتور احتراق داخلی با استفاده از روش های عددی یک بعدی مرتبه دو مک کورمک و لکس- وندروف تحلیل و کمیتهای آکوستیکی و افت فشار در طول آنها محاسبه می شود. در این تحلیل منبع تحریک بالادست با دو روش اغتشاش همساز ساده و نویز سفید مدلسازی می گردد. در مدلسازی اجزاء مانیوفلد انواع خفه کنهای عکس العملی و جذبی، بعنوان یکی از پیچیده ترین اجزاء، مدلسازی می شوند. هندسه خفه کنها با استفاده از سیستم- کانال متناسب با تحلیل یک بعدی شبیه سازی می گردد. روابط شرایط مرزی انتهایی و مرز مشترک اجزاء با استفاده از روش مشخصه ها استخراج می گردد. در مدل خفه کنهای با لوله سوراخدار انشعاب چند شاخه ای با استفاده از روش های فشار ثابت و اتلاف فشار مدلسازی می شود. محیط متخلخل خفه کنهای جذبی نیز شبیه سازی می گردد.