سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین مقامی – آزمایشگاه سیستم های مجتمع ، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد اینانلو شوکلو – آزمایشگاه سیستم های مجتمع ، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا لطفی – آزمایشگاه سیستم های مجتمع ، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برنامه ریزی هندسی از جمله ابزارهایی است که برای طراحی بهینه مدارات مجتمع آنالوگ مورد استفاده قرار گرفته است مهم ترین مزیت این روش ارائه یک جواب بهینه عمومی برای مدارمورد نظر با مشخصات دلخواه می باشد. با این وجود، برنامه ریزی هندسی بسیار وابسته به معادلات اولیه وپارامترهای است که در این معادلات قرار داده شده تا عمل بهینه سازی انجام شود. با توجه به این که بسیاری از پارامترهای ترانزیستور، وابستگی شدیدی به شرایط مدار و از جمله بایاس آن دارند، خطای قابل توجهی در پاسخ بهینه ایجاد می شود. در این مقاله به ارائه روشی مبتنی بر تکرار و شبیه سازی پرداخته شده است تا به کمک آن، مقدار این پارامترهای متغیر را از نتیجه شبیه سازی استخراج نموده تا دقت معادلاتی که به کمک آن بهینه سازی انجام می شود افزایش داده شود، برای این منظور دو ساختار متداول از تقویت کننده های عملیاتی را مورد مطالعه و شبیه سازی قرار داده ایم.