سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمیله شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمکانیک ماشین های کشاورزی
امین اله معصومی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

حین عملیات برداشت گیاه یونجه شاهد ریزش برگ و ساقه های خشک درسطح مزرعه می باشیم از آنجایی که برگهای ترد و شکننده این گیاه بیشترین درصد ریزش و تلفات رادربرمیگیرد و با توجه به ارزش غذایی بالای برگ یونجه اهمیت کاهش تلفات فوق دوچندان شده است لذا به منظور کاهش تلفات فوق طراحی دستگاهی ضمیمه دستگاه بسته بند ضروری به نظر می رسد مناسبترین روش جمع آوری بقایای ریزش یافته استفاده از سیستم مکشی می باشد برای جداسازی بقایای ریزش یافته برگ و ساقه گیاه یونجه هاز گردوخاک و حتی بقایای پوسیده گیاهی که ناخواسته مکش می گردند استفاده از یک سیلیکون مورد نظر می باشد در طراحی سیکلون و انتخاب فن دستگاه تعیین برخی خواص فیزیکی مواد اشاره شده ضروری بود در تحقیق حاضر ضریب اصطکاک توزیع اندازه و سرعت حد برگ و ساقه بقایای یونجه تازه برداشت شده و قبلا برداشت شده پوسیده شده اندازهگیری شد سرعت حد بروش تونل باد با توجه به عدم یکنواختی شکل و اندازه ذرات با استفاده از روش ولف و تیتپو ۱۹۷۹ استفاده شد.