سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – استادیار گروه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف
سعید کرامتفر – فارغ التحصیل گروه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف
رضا صادقی – فارغ التحصیل گروه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طراحی سازه های مختلف دریایی نیازمند آزمایشگاههای دریایی و تست مدل است . در اینگونه آزمایشگاهها نیازبه دستگا هی جهت ایجاد و مدلسازی امواج دریا دارند که معمو ً لا موج ساز(Wave Maker) نامیده می شود. در این مقاله با معرفی آزمایشگاه جدیدالتأسیس دانشگاه صنعتی شریف، نیازهای مرتبط با دستگاه موج ساز و همچنین آزمایشهایی که بوسیله آن امکانپذیر خواهد بود تشریح شده و سپس روند طراحی آن مورد بررسی قرار گرفته است نهایتًا با در نظر گرفتن محدوده امواج موردنظر، دستگاه موج ساز از نوع لولایی (Flap Type)طراحی شده و نتایج حاصله و امواجی که بوسیله آن ایجاد خواهند شد بررسی شده اند . همچنین براساس نتایج فوق امکان ساخت دستگاه و استفاده ا ز آن وجود داشته و می توان قابلیت های آزمایشگاه موردنظر را افزایش داد.