سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه گران قراخیلی – دانشگاه تربیت مدرس
محمد حکاک – دانشگاه تربیت مدرس
عباس محمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طراحی فیلترهای موجبری نیازمند مشخص سازی دقیق ابعادناپیوستگی درموجبرها برای حصول به مشخصه فیلترمورد نظر است این امر نیازمند استفاده از یک روش حل دقیق موجی و یک روش بهینه سازی پرقدرت برای استخراج ابعادمورد نظر است دراین مقاله روش تطبیق مدها به عنوان روش حل کامل موجی و روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی انتخاب شده است فیلترهای طراحی شده توسط این روش با اندازه گیری ها و نتایج سایرروشها مقایسه شده است تطبیق بسیارمطلوب نتایج طراحی بیانگرصحت نتایج این روش جدید است.