سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود ربیعه – دانشجوی دآتری مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
احمد جعفرنژاد – دانشیار دانشگاه تهران
مجید اسماعیلیان – دانشجوی دآتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده:

با افزایش اهمیت فعالیت خرید و تدارکات، تصمیمات خرید مهمتر گردیده و از آنجا که امروزه سازمان ها بیشتر به تأمین کنندگان وابسته شده اند، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تصمیم گیری ضعیف، و خیم تر جلوه می کند . در حقیقت، انتخاب مجموعه مناسبی از عرضه کنندگان برای کار با آنها، در جهت موفقیت یک شرکت امری بسیار مهم و حیاتی می باشد و در طی سالیان طولانی، بر انتخاب عرضه کننده تأکید گردیده است . در این تحقیق یک مدل مبنا از نوع برنامه ریزی غیرخطی مختلط عدد صحیح ( مدل قدسی پور و ابرایان – ۱۰۰۲ ) لحاظ و دو مدل دیگر بسط داده شد . در مدل مبنا فرض بر این است که دریافت از تامین کنندگان بصورت آنی و به توالی صورت می گیرد . در مدل ابداعی اول فرض بر این است که دریافت از تامین کنندگان بصورت تدریجی ( با لحاظ سرعت ارسال متفاوت کالا از سوی تامین کنندگان ) و به توالی ، در مدل دوم فرض بر این است که دریافت از تا مین کنندگان به صورت ترکیبی تدریجی و آنی و به توالی صورت می گیرد . در حقیقت با
توجه به اینکه مدل مبنا جهت همه موارد عملی قابل کاربرد نیست لزوم ارائه مدلهای دیگری که بتواند در موارد دیگر قابل کاربرد باشد احساس گردید . در تمام مدلهای مذکور بحث منبع یابی چند گانه مطرح وهزینه های کل لجستیک اعم از خرید ، نگهداری وسفارش لحاظ شده است . در پایان ارزیابی عملکرد دو مدل در قالب مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است .