سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نیما اقتدار – دکترای مدیریت استراتژی

چکیده:

راهبرد، ابزار تطبیق سازمان با محیط می باشد. امروزه سازمانها برای پاسخ به نیازها و تحولات محیطی و دستیابی به اهداف سازمان و کلیه ذی نفعان آن، راهبردهایی را طراحی می نمایند. اهمیت این امر در شرکتهای گروه که از چندین شرکت تشکیل شده اند، به دلیل نقش مهم این نوع سازمانها در پیشرفت همه جانبه کشور بیشتر می باشد. برای طراحی راهبرد در شرکتهای گروه، چندین سبک وجود دارد. در این پژوهش سعی می شود تا بررسی سیر تکاملی تفکر مدیریت در این خصوص و سبکهایموجود جهت طراحی راهبرد در شرکتهای گروه مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به بررسی چالشهای سبک برنامه ریزی راهبردی و راه کارهای موجود در این خصوص پرداخته شود. لازم به ذکر است که این مقاله با توجه به تجربه کسب شده نویسنده مقاله به واسطه سالها فعالیت در زمینه مدیریت راهبردی و همکاری با سازمانها و شرکتهای صاحب نام داخلی و خارجی از جمله گروه مپنا(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) ، شرکت رونالد برگر آلمان و دانشگاه شهید بهشتی و مطالعات صورت گرفته در خصوص شرکتهای هلدینگ ذکر شده تهیه شده است.