سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی بالو – کارشناس ارشد مکانیک خودرو شرکت ایپکو
فرزان قالیچی – استاد یار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

شکل هندسی راهگاه مکش در موتور ملی (EF7) طوری طراحی شده است که حرکات سازمان دهی شده چرخشی مناسبی در سیلندرهای با کورس زیاد ایجاد کند. استفاده از این راهگاه درموتور با حجم کمتر( EF4) که کورس موتوری کمتری دارد-با قطر سیلندر ثابت – به علت کاهش میزان حرکت سوخت وهوا و پایین آمدن سطح چنالش مناسب نخواهدبود. در این پروژه مدل سه بعدی راهگاه ورودی موتور EF7 ، ازطریق دینامیک سیالاتی محاسباتی (CFD) مورد بررسی قرار گرفت و اعداد بی بعد مؤثر ازجمله ضریب جریان و ضریب چنالش محاسبه شد وبا نتایج حاصل از آزمون ریکاردو مقایسه گردید. آزمون های عملی با همکاری مرکز تحقیق، طراحی و تولید موتور شرکت ایران خودرو صورت گرفت. در نهایت در هندسه راهگاه ورودی موتور EF7 (موتور ملی) تغییراتی داده شده است تا راهگاه مناسبتری برای موتور EF4 باشد.