سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر ثقه الاسلامی – دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ، گروه مهندس
محمد موسوی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه آموزشی مهندس شیمی
جواد سرگلزایی – دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ، گروه مهندس

چکیده:

راکتور برای این تبدیل، راکتور لوله ای است که در این مقاله ، طراحی این راکتور ارائه گردیده است. طراحی و عمل موفقیت آمیز یک راکتور کاتالیستی نیاز به درک مکانیزم واکنش و فرآیندهای انتقال جرم و حرارت دارد. از جمله پارامترهای مهمی که در تبدیل باید مد نظر گرفته شود، انتخاب نوع کاتالیزور می باشد. نتایج نشان می دهند که فعالیت، انتخاب پذیری، طول عمر و قیمت کاتالیزور ، می تواند در انتخاب آن مؤثر باشد. ضمناً برای گاز هیدروژن ورودی با دبی ۰/۰۴۶ کیلوگرم بر ساعت، اندازه راکتور به صورت بهینه برابر ۱۶ سانتی متر مکعب برآورد شده است.