سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید سروری – برق منطقه ای خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشگاه صنعتی شریف
محمود جورابیان – برق منطقه ای خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشگاه صنعتی شریف
ایمان سروری – برق منطقه ای خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رلة وصل مجدد تکفاز تطبیقی (AdSPAR) 1 دارای محاسن زیادی نسبت به سیستم مرسوم می باشد . در حالت خطای گذرا، تعیین دقیق زمان برطرف شدن قوس ثانویه و در حالت خطای ماندگار، جلوگیری از وصل مجدد و عدم وارد شدن شوک به سیستم از قابلیت های سیستم تطبیقی می باشد . جزئیات طراحی این سیستم با استفاده از هوش مصنوعی و توصیف یک روش خاص برای استخراج مشخصات و آموزش شبکه عصبی در این مقاله تشریح شده است . تجزیه و تحلیل خطاها روی یک خط انتقال هوائی در رده ولتاژ بالا (HV) و در رده فوق بالا (EHV) نشان داده است، که
حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از خطاها در طبیعت بصورت گذرا هستند . درنتیجه، وصل مجدد بریکرها می تواند در موارد بسیاری بطور موفقیت آمیزی خط را دوباره برقدار کند . نیاز به منابع انرژی بدون وقفه و پایداری سیستم، باعث شده که خطاهای بوجود آمده درسیستم را بسرعت برطرف نموده و شبکه را به حالت عادی برگرداند . درروشهای مرسوم وصل مجدد مشکلاتی وجود دارد که با استفاده از روش تطبیقی تعدادی از این مشکلات حل خواهد شد . از نتایج مطالعه دیده می شود که شبکه های عصبی مصنوعی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر و قدرتمند در تشخیص به وسیله رلة وصل مجدد تکفاز تطبیقی استفاده شود