سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد محمدی الستی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی علوم و تحقیقات بورسیه د
سیدمحمدحسن کماری زاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
اسعد مدرس مطلق – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در پژوهش حاضر، به طراحی روتور تیلر دوار متناسب با تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ پرداخته شده است. در طراحی مزبور، با محاسبه کار مخصوص کل تیلر دوارکه مجموع کار مخصوص استاتیکی و دینامیکی است و با مقایسه آن با کار قابل انجام توسط تراکتور، عرض تیلر دوار متناسب با تراکتور معین شد که این عرض۲۱۶cm می باشد. مشخص شد که تراکتورمسی فرگوسن ۲۸۵ برای تیلردوار با عرض کار۲۱۶cm و عمق کار ۱۰cm فقط به ازای دنده های I و II قادر به کشیدن آن است . البته قابل توجه است که در انتخاب عرض کار، سعی شده ازحداکثر توان تراکتور نهایت استفاده شود که می توان با کم کردن عرض کار، سرعت پیشروی را بالاتر برد سپس جعبه دنده ۲ دنده ای برای تیلر دوار طراحی شد که قادر است دورهای rpm177 دور پایین وrpm297 دور با لا) را در روتور ایجاد کند که با ترکیب این دو دور با دو سرعت پیشروی (دنده II و I 4 طول مختلف لایه خاک حاصل می شود. در این جعبه دنده، برای تعویض دنده ها می توان از جفت چرخ دنده های قابل تعویض استفاده کرد.مشخص شد که درتیلر دوار،تیغه بیشترین احتمال شکنندگی و پیچ های روی تیغه بیشترین احتمال برش را دارند که برای تقویت آنها، از جنس های قوی تر و از ضخامت های بیشتر استفاده شده است