سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سهیل هوشنگی – کارشناس ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا آراستی – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
ندا ماندگاران – کارشناس ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف
سارا صاحب زمانی – کارشناس مهندسی صنایع مدیرگروه اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در سطح فرابنگاهی و به ویژه در سطح بخشی، برخلاف سطح بنگاهی شیوه های ژنریک برای تدوین استراتژی تحقیق و توسعه وجود ندارند. گذشته از این دیدگاه مکتب برنامه ریزی استراتژی، دیدگاه حاکم بر قسمت عمده ی آن بخش ازادبیات مدیریت تحقیق و توسعه است که به استراتژی می پردازد. در این مطالعه ضمن معرفی روش شناسی تطوری از دیدگاه پوپر، با استفاده از رویکرد نقشه راه الگوریتمی برای فرایند شکل گیری استراتژی تحقیق و توسعه در سطح صنعت برای صنعت برق ایران طراحی شده است. انتخاب این روش شناسی و طراحی الگوریتم با توجه به نتایج بررسی عوامل سه گانه محتوایی، فرایندی و زمینه ای انجام گرفته است. الگوریتم طراحی شده در صنعت برق ایران در عمل مورد آزمون قرار گرفته و در چهارچوب روش شناسی معرفت شناسی تطوری با شناسایی خطاها و ارائه راه حل برای آنها از طریق بحث نقادانه، مورد اصلاح قرار گرفته است. نتایج و مشاهدات این مورد کاوی در انتهای این نوشتار ارائه شده است.