سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا حمیدی زاده – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

تبیین چند مدلسازی تحقیق در عملیات و پویایی های سیستم برای شناسایی محل احداث سد، هدف اولیه مقاله است. از این رو، با مطرح کردن پنج سوال پژوهش، مدلهای پیشنهادی برای آنها معرفی شده، سپس با مورد پژوهش هایی که داده های شبیه سازی دارند الگوریتم بهینه یابی مدلها تشریح می شود. زوایای گوناگون نگرش به موضوع احداث سد، قابلیت پاسخگویی مدلهای کمی را حداقل در سطح یک مشاور معرفی می کند . به هر حال، مشاور دیدگاه های خود را در مقام پاسخگویی به سوالات مطروحه به گونه ای مطرح می نمایدکه کارفرما با قدرت شناخت، اختیار و مسئولیت می تواند در صورت نیاز از آنها بهره گیری کند.