سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد مدرس – استاد، دانشکده صنایع دانشگاه شریف
حسین ابویی مهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع دانشگاه شریف
آذین فرزان – دانشجوی کارشناسی، دانشکده صنایع دانشگاه شریف
محمدرضا بهار نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

پیچیدگی تحلیل با کاهش طول عمر محصولات و ورود محصولات جدید در بازه های زمانی کوتاه طراحی زنجیرة عرضه پیچیده تر می شود . در این مقاله مدلی چند سطحی و چند دوره ای برای طراحی زنجیرة عرضه یک محصول جدید ارائه می شود . این مدل برای تعیین چگونگی استفاده از تجهیزات تولید، توزیع، حمل و تعیین محصولات جدیدی باید وارد بازار شوند، طراحی شده است . برای اطمینان از استقبال لازم از محصول جدید در بازار، حدی برای سود حاصل از محصول جدید در نظر گرفته می شود . در این مدل پارامترهای غیر قطعی نظیر قیمت محصولات، هزینه ها،
تقاضا و میزان سود به علت عدم وجود پیشینه تاریخی در مورد محصول جدید و غیر منطقی بودن توزیع احتمال برای آنها، به صورت فازی در نظر گرفته می شود . این مدل که به صورت چند دوره ای نوشته شده و در هر دوره متغیرها بر اساس پارامترها و محدودیت های همان دوره می شوند، این امکان را می دهد که بتوان مراحل طول عمر یک محصول نظیر رشد، بلوغ، میرایی و مرگ را به طور جداگانه در نظر گرفت .