سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدعلی صنیعی منفرد –
مریم استدی سیفی –

چکیده:

گسترش مدل های کنترل موجودی کلاسیک در سطح زنجیره تأمین، پیچیدگیهای جدیدی را در کنار فرصت های بهتر برای بهینه سازی به وجود آورده است. ما در این مقاله به طراحی مفهومی زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فیروزآبادی تهران با توجه به خصوصیات بازار ایران پرداخته و نیازمندی های لازم برای طراحی تفصیلی و پیاد هسازی آن را ارزیابی م یکنیم.