سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میلاد ابتهاج – کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی از دانشگاه بوعلی سینای همدا
احسان آزاددخت – کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه هرمزگان – دانشجوی کارشناسی ارشد مد

چکیده:

در طراحی یک زنجیره تامین معمو لا سه چالش اصلی وجود دارد: هزینه، زمان، و عدم قطعیت. اگرچه طراحی زنجیره با توجه به استراتژی کسب و کار، و چشم انداز رقابتی صنعت انجام می پذیرد، اما مهار عدم قطعیت عمدتًا از مهمترین چالش های پیش روی سازمان ها است. نوسانات تقاضا، ملاحظات پردازش، و فرایند تامین سه منبع اصلی پیدایش عدم قطعیت در زنجیره می باشند که نقش و تاثیر افت و خیز تقاضا غالبًا در این میان برجسته تر است. برای مهار نوسانات پیش بینی نشده در مقدار یا آمیخته تقاضا سه استراتژی متداول وجود دارد: موجودی، زمان تدارک، و ظرفیت. در این مقاله ضمن مرور رویکرد های مختلف در مدلسازی تصمیمات سرمایه گذاری ظرفیت، و شناسایی اهمیت و ضروت آن در افزایش توان رقابتی، یک چارچوب نظری برای تعیین ابعاد مسئله ظرفیت کارگزاران زنجیره تامین ارائه شده است. این چارچوب، زیربنایی برای تحلیل گسترۀ مسئله ظرفیت در سازمان های تولیدی یا خدماتی عضو یک زنجیره تامین ارائه می دهد.