سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد شکوهیار – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمدحسین معطرحسینی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلی ترابی – گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین در نیمه دوم قرن گذشته توسعه فراوانی یافته و در قرن حاضر نیز این توسع ه ادامه داشته است . یکی از زمینه هایی که امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است، توسعه و انطباق روش های کنترل تولید و موجودی با فلسفه تولید بهنگام در سطح خطوط تولیدی و به منظور کنترل مناسب جریان مواد و محصولات در سطح زنجیره تامیناست. به همین منظور در این مقاله سعی میشود تا سیاست کششی- فشاری کار در جریان ثابت(CONWIP) باشرایط زنجیره تامین تطبیق داده ش ده و در انتها مدل فوق بهینه سازی گردد . در فرآیند بهینه سازی نیز با توجه به ماهیت پیچیده زنجیره تامین ، از روش بهینهسازی شبیهسازی و الگوریتمهای ژنتیک و جستجوی محلی هدایت شده استفاده خواهد شد که انعطا ف پذیری فراوانی را به منظور حل مساله دارا میباشند. در انتها نیز نتایج اجرای مدل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.