سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر بخشایش – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمداسماعیل کلانتری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

هدف ما در این مقاله طراحی زیرسیستم مخابراتی یک ماهواره سنجش از دور کوچک میباشد. داده های سنجشی از طریق دو تقویت کنندهSSPAبا قدرت ۱۴ وات و یک آنتن در باندX به ایستگاههای کاربران ارسال میشوند. نرخ ارسال داده ها در اینماهواره حداکثرMbps2×۱۵ بوده و امکان ارسال در نرخهای پایین وابسته به حجم اطلاعات یا قطر آنتن زمینی نیز امکان پذیر است. مدولاسیون داده ها وDQPSK است. شکل رفلکتور آنتن بگونه ای است که تقریباً چگالی توان ثابتی را در محدوده زاویه ای ۱۲۷ درجه روی زمین پوشش می دهد. محور آنتن همواره بطرف مرکز زمین نشانه گیری شده است. برای افزایش کارایی این سیستم، استفاده همزمان از کدینگ RS (Reed Solomon و کدینگ کانولوشنال پیشنهاد میشود. برای دریافت داده ها با حداکثر سرعت در ایستگاه زمینی باید از آنتن با قطر ۱۱ متری و گیرنده با حساسیت مناسب استفاده نمودمحاسبات انجام شده برای بدترین حالت زاویه فرازElevation) 5 درجه و شدت بارندگی حداکثر برای ناحیه جغرافیایی ایران است. بودجه خط بر مبنای حداقل توان لازم در EOL (End Of Life برای تقویت کننده توان و در حداقل گین آنتن ماهواره در نظر گرفته میشود. در هر مد عملیاتی بودجه خط برای چهار زاویه فراز مختلف آنتن ایستگاه زمینی ۵و۴۰و۶۳و۹۰ د رجه محاسبه شده است.