سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سامان آبدانان مهدی زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
پژمان نیک اندیش – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور

چکیده:

دراین مقاله با توجه به گسترش روزافزون بکارگیری روش اجزای محدود در طراحی، و دقت بالای جوابهای بدست آمده از این روش، در طراحی اجزای مختلف زیرشکن ارتعاشی از جمله پین برشی، ساقه و تیغه از روش اجزای محدود و نرم افزار ANSYS 10 برای تحلیل ارتعاش دستگاه استفاده شد. با توجه به ارتعاش ساقه و جلوگیری از شکستگی به سبب بروز پدیده تشدید، مد اول ارتعاش ساقه نیز محاسبه شد و مقدار آن ۵/۳۵Hz تعیین گردید که با فرکانس تیغه که ۹Hz بود تفاوت داشت. ارزیابی اولیه زیرشکن ساخته شده نشان میدهد که ظرفیت موثر و راندمان آ« نسبت به زیرشکن غیرارتعاشی مشابه به ترتیب ۳۳ و ۲۲ درصد افزایش و نیاز به نیروی کشش در حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.