سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش عباسی مقدم – دانشجوی دکتری مخابرات، دانشگاه علم و صنعت ایران (نویسنده مخاطب)
وحید طباطباوکیلی – دانشیار مخابرات، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ابراهیم پیغامی اصل – کارشناس ارشد فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید مهدی حسینی نسب – کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله زیر سیستم محموله مخابراتی ذخیره و ارسال (S&F) ماهواره تبیین شده است. ابتدا طرح های مدولاسیون برای مخابرات ماهواره ای مطالعه شده و مدولاسیون MSK انتخاب شده و در صورتی که سادگی مد نظر باشد FSK غیر همدوس پیشنهاد شد. همچنین سنکرونیزاسیون بیت و فریم بررسی و روش های پیاده سازی آنها بررسی و منچستر کد و فریم بندی با مارکر ثابت انتخاب شد. نظر به لزوم بهبود عملکرد سیستم مخابرات ماهواره ای، استفاده از تکنیک های تصحیح خطا و کدینگ پیشنهاد شد. علاوه بر این تکنیکهای دسترسی چند گانه بررسی شده و الگوریتم های مرتبط مورد بحث قرار گرفته و الگوریتم رقابت و رزرو کانال انتخاب شد.