سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرناز آبرون – دانشجوی MBA دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ساختار سازمانی راه یا شیوه ای است که بوسیله آن فعالیت های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شود. سازمان ها ساختارهایی را بوجود می آورند تا فعالیت های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل کنند. اما اینکه سازمان چگونه درک شود و ساختار سازمانی مناسب چگونه تعیین شود از جمله سوالاتی است که محققین سازماندهی به آن توجه خاصی داشته اند. در ادبیات این موضوع، برای درک سازمان ه ابعادی از سازمان توجه می شود که بیان کننده ویژگی های خاص سازمان است. این ابعاد سازمانی به دو گروه ساختاری و محتوایی طبقه بندی می شوند. ابعاد ساختاری مانند رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بیان کننده ویژگی های درونی سازمان هستند. ابعاد محتوایی نیز معرف کل سازمان هستند شامل اهداف و استراتژی، محیط، نوع تکنولوژی، فرهنگ و اندازه سازمان. برای ارزیابی و درک سازمان هر دو بعد ساختاری و محتوایی ضروری است. ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری اثر می گذارند و از نحوه ترکیب و در آمیختن آنها انواع طرح های ساختار سازمانی بوجود می آید. شرکت خدمات مخابراتی رهیافت پس از دو سال فعالیت در ارائه خدمات اینترنتی تصمیم به حضور در بازار پروژه های مخابراتی گرفت. این تغییر هدف و استراتژی موفقیت آمیز بود و باعث رشد شرکت گردید و تیم میریت را مصمم نمود تا فعالیت های خود در این بازار را توسعه بخشد. اما، ساختار سازمانی فعلی شرکت جوابگوی نیازهای آنها نبود و مدیریت را بر آن داشت تا اقدام به سازماندهی مجدد شرکت متناسب با متغیرهای ساختاری و محتوایی استراتژی و هدف، محیط، تکنولوژی، اندازه) نماید. پس از تعیین مقدار متغیرهای ساختاری و محتوایی، معلوم گردید که ساختار سازمانی فعلی شرکت در شرایط ارگانیک/ وظیفه ای/ ساده است که با وظایف سازمانی، محیط و پویایی آن و همچنین انگیزش نیروی انسانی شرکت پس از تغییر استراتژی شرکت مغایرت دارد. با توجه به ابعاد محتوایی و ساختاری مناسب، این شرکت باید در شرایط ارگانیک/ پیوندی- ماتریس/ متخصص سالاری قرار گیرد اما تغییر یکباره از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب ممکن است مشکلاتی را ایجاد نماید از اینرو بهتر است که شرکت در دو گام این تغییر را انجام دهد. ابتدا به وضعیت ارگانیک/ محصولی/ مبتنی بر واحدهای مستقل خود را برسانند و سپس وضعیت مطلوب را پیاده سازی نماید.