سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید زرگرپور – استادیار دانشگاه امام حسین (ع) و مشاور عالی هیئت مدیره شرکت توسعه منابع
علیرضا محمدصادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و مدیر دفتر تحقیق و توسه شرکت توسعه م

چکیده:

هر فعالیت سازمان یافته نیازمند دو شرط اساسی و در عین حال ناسازگار است.
۱- تقسیم کار
۲- هماهنگ کردن وظایف
ساختار مدیریت یک پروژه یا سازمان را می توان مجموعه راههاییدانست که طی آن فعالیت های پروژه به وظایف شناخته شده تقسیم و میان این وظایف هماهنگی لازم به عمل آید تا پروژه بتواند با منابع مورد نظر و در زمان تعیین شده و با کیفیت مناسب به انجام برسد.
ساختار و سازمان یک پروژه باید به گونه ای انتخاب شود که ضمن حفظ سازگاری داخلی از اندازه مناسب و محیط فعالیت خوب و نظام کارا برحوردار باشد. در رابطه با طراحی ساختار پروژه و مدیریت آن روش های مختلفی پیشنهاد شده است. این مقاله سعی دارد ضمن بیان الگوی سازماندهی هنری مینتزبرگ (Henry Mintzberg) ساختار مناسب برای مدیریت پروژه را بر اساس تجربیات مدیریت پروژه های نیروگاهی با نقد الگوی یاد شده ارائه نماید.