سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه ساختار جدیدی در زمره شبکه های عصبی بسط یافته مدل مخچه یا CMAC می باشد که برای پیش بینی آینده سری های زمانی به کار می رود پیش بینی وضعیت تغییرات آینده پارامترهای متغیر با زمان یا بعبارت دیگر سریهای زمانی در بسیاری از تصمیم گیری و برنامه ریزی های انسان مهم می باشد روشهای متعددی برای پیش بینی وضعیت آینده سری های زمانی ارائه و پیاده سازی شده است و ساختار جدید ارائه شده بنام TD-CMAC براساس شبکه های هوشمند حافظه دار می باشد نتایج شبیه سازی برای پیش بینی یک مرحله بعد سری زمانی مکی گلاس نشان میدهد که مدل جدید در حجم حافظه مصرفی کم قابلیت مناسبی برای کاربرد پیش بینی دارد.