سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسن سعیدی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا وثوقی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی صفاریان – کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ساختار غیرخطی جدید کنترل بی باری یک موتور بنزینی بر مبنای پدیده احتراق در فضای گسسته، ارایه شده است. برای تخمین گشتاور در محدوده بی باری موتور، با استفاده از داده های آزمایشگاهی، یک مدل غیرخطی ایجاد و کیفیت پاسخهای آن در شرایط گذرا بررسی گردیده است. سپس یک مدل غیرخطی دینامیکی برای پیش بینی مقدار فشار منیفولد ورودی ارایه و اعتبار سنجی شده است. با استفاده از ویژگی معکوس پذیری زیر سیستمهای تخمین زننده گشتاور و فشار، ساختار کنترل بی باری موتور ارایه گردیده است. قابلیت های این ساختار در کنترل حلقه بسته بی باری موتور مورد بررسی قرار گرفته است.