سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد گهری – مدرس گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عباس همت – استاد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امین افضل – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

درروش خاک ورزی مرسوم عمق شخم درطول و عرض مزرعه یکسان بوده اما عمق لایه سخت و فشرده خاک از یک ناحیه به ناحیه درم زرعه معمولا تغییر می کند در روش خاک ورزی دقیق Precesion tillage عمق شخم در هر ناحیه از مزرعه براساس عمق سخت لایه خود شخم زده می شود که این امر موجب کاهش مصرف سوخت و توان مصرفی می گردد درخاک ورزی دقیق خاک ورز عمق متغیر یا با استفاده از حسگرهای درحال حرکت عمق سخت لایه را بلادرنگ تشخیص میدهد یا از سیستم نقشه مبنا استفاده می کند درسیستم نقشه مبنا اول با استفاده از فروسنج مخروطی نقشه مقاومت خاک زمین – مرجع تهیه و عمق کار خاک ورز براساس آن تغییر داده می شود دراین تحقیق یک دستگاه فروسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به سیستم موقعیت یاب جهانی gps به منظور تهیه نقشه تغییر پذیری مکانی مقاومت خاک و یک دستگاه خاک ورز عمق متغیر مجهز به سیستم مکانیاب جهانی نیز ساخته و ارزیابی شد درحین حرکت تراکتور رایانه محل دستگاه را از GPS دریافت کرده و از طریق نقشه مقاومت خاک موجود در رایانه عمق خاک ورز را از طریق سیستم کنترل آن به مقدار مورد نظر می رساند.