سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انوشیروان محسنی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ساری
زهره محمدی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

هدف از این مطالعه طراحی و ساخت دستگاه RBC(تماس دهنده های بیولوژیکی دوار) یک مرحله ای شناخت سیستم، مزایا و معایب آن، کارآیی سیستم در حذف مواد آلی، انجام آزمایش و راه اندازی سیستم بوده است.مطالعات تئوری در طی ۳ ماه در زمینه RBC صورت گرفت .آزمایشات طی مدت ۲۵ روز بر روی پایلوت یک مرحله ایRBCبا حجم مفید ۳۹/۱۱ لیتر حاوی ۲۶ دیسک با قطر ۰/۳m و با سطح مفید دیسک ۳/۶۷ متر مربع که توسط فاضلاب مخزن ذخیره تغذیه می شود صورت گرفت. در مرحله بهره برداری، بارگذاری هیدرولیکی در دامنه ۰/۰۵۴-۰/۰۴۹ متر مکعب بر متر مربع در روز(زمان ماند ۴-۵ ساعت) و سرعت دوران ۶ دور در دقیقه تغییر داده شده است.نتایج به دست آمده نشان داد که اهداف تصفیه ثانویه با سرعت دیسک ۶rpm و بارگذاری هیدرولیکی(فرمول در متن اصلی موجود می باشد) قابل تامین است. دامنه بارگذاری جرمی (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) محاسبه شد. اندازه گیریها نشان داد که بیشترین میزان حذف COD در بار گذاری (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) و در درجه حرارت متوسط ۱۲ درجه سانتیگراد برابر ۸۵% بود.