سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد پوربافرانی – کارشناس هوافضا، سازمان صنایع هوافضا
محمدجواد منتظری – کارشناس ارشد هوافضا، سازمان صنایع هوافضا
سیروس دالوندی – کارشناس مکانیک، سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

یکی از راه های افزایش تراست موتور سوخت مایع، بالا بردن فشار مولد گاز برای افزودن دبی توربوپمپ و فشار خروجی آن است. به این منظور سازه مولد گاز بایستی دارای توان تحمل سازه ای بیشتر گردد. در این تحقیق با بهینه سازی سازه ی یک مولد گاز موجود، فشار تخریب تجربی آن نود درصد افزایش یافت. برای این منظور علاوه بر تحلیل عددی، چندین نمونه واقعی مولد گاز بهینه شده ساخته شد و در شرایط جدید تست گردید که ضریب اطمینان حاصل، از دیدگاه مهندسی قابل قبول بوده است.