سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران میرشمس – دکتری هوافضا – عضو هیئت علمی دانشکده هوافضا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
مجید لنگری – کارشناس ارشد هوافضا، گرایش مهندسی فضایی

چکیده:

هدف از این مقاله آشنایی با مفهومِ "بدنه ی چندمنظوره" برای ماهواره های رده ی میکرو (kg100-10) تعیین الزامات طراحی سازه ی این نوع بدنه ، استخراج الگوریتم مناسب برای طراحی سازه ی آن و طراحی یک نمونه بدنه ی چندمنظوره براساس الگوریتمِ حاصله است.
جهت درک مفهومِ بدنه ی چندمنظوره، به فلسفه ی طراحی آن (ساخت و مونتاژِ سریع با هدف انجام ماموریت های مختلف فضایی در حداقل زمان) توجه گردیده و با بررسی نمونه های موجود سعی شده تا یک تعریف جامع از آن ارائه شود. در خلالِ بررسی نمونه های موجود دو الزامِِ طراحی این بدنه ها، یعنی ساختارِ شکلی لایه لایه و تطابق با پرتابگرهای متنوع استخراج شده است که رعایت این دو الزام در طراحی، امکان دستیابی به هدف مورد نظر در ساخت این بدنه ها (انجام ماموریت های مختلف فضایی در حداقل زمان) را فراهم می کند. روند طراحی سازه ی بدنه ی چندمنظوره، مشابه فرآیند طراحی بدنه ی ماهواره های تک-منظوره بوده با این تفاوت که دو الزامِ مذکور نیز باید در طراحی لحاظ گردند. بنابراین با بهره گیری از الگوریتم های ذکر شده در منابع موجود و در نظر گرفتن دو الزامِ استخراج شده، الگوریتم مناسبِ طراحی، برای بدنه ی چندمنظوره حاصل شده است. در نهایت براساس الگوریتم حاصله یک نمونه بدنه ی چندمنظوره ی میکرو طراحی گردیده و جهت اطمینان از صحت کار، طرحِ حاصله با بدنه ی چندمنظوره ی اسکات مقایسه شده که تشابه دو طرح از حیث ابعاد، جرم، ضخامت سازه و فرکانس های طبیعی، بیانگرِ درستی روشِ اتخاذ شده می باشد.