سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بدری مرادی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه فیزیک
معصومه صحرایی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه فیزیک
حمیدرضا فلاح – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
مرتضی حاجی محمودزاده – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

یکسامانه چند لایه ای با تقارن مرکزی از دو ماده شفاف که بر روی یکبستره شفاف لایه نشانی شده اند می تواند به عنوانتاخیر انداز چارک موجی عبوریQWR) تحت شرایط بازتاب داخلی کل رفتار کند. چند لایه ای شامل یکلایه مرکزی با ضریب شکست بالا می باشد که بین دو لایه داخلی با ضریب شکست پایین احاطه شده است که دو لایه ای با ضریب شکست بالا- پایین در هر دو طرف سه لایه ای مرکزی تکرار می شود تا تقارن کل سامانه حفظ شود و تاخیر انداز فازی چارک موجی عبوری Δt =° ۹۰ تشکیل شود . دراین مقاله طراحی تاخیر انداز چارک موجی عبوری در طول موج۱۰۶۴nm را معرفی می کنیم که شامل سیزده لایه از لایه های نازک SiO2 و Ta2O5 که بر روی بسترهBK7 لایه نشانی شده است و شدت عبور برای قطبشهایp و s بالای ۹۷ % باقی می ماند. زاویه پرتو فرودی j0=65°±۲° و طول موج مرکزی طراحی ۱۰۲۰nm است.