سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی شهروی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شهرام رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله گزارش طراحی و تخمین وزن سیستم پیشرانش برای یک ماهواره کوچک با وزن ۱۰ کیلوگرم برای انجام یک مانور مداری درون صفحه ای است. مانور مداری نمونه ای یک مانور درون صفحه ای تک ضربه ای است که طی آن ماهواره مدار بیضوی خود به ارتفاع اوج و حضیض به ترتیب ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلومتر را در یکی از نقاط اوج یا حضیض دایروی می کند. خروجیهای طراحی تخمین وزن سیستم پیشرانش و انتخاب نوع ماده پیشران می باشد. همچنین در این گزارش دو نوع تانک مورد استفاده در سیستم پیشرانش و دو مانور نیز با هم مقایسه شده اند تا به این وسیله بتوان بهترین نوع تانک و بهترین مانور را برای ماهواره انتخاب کرد. امکان پذیری چنین طرحی با توجه به محدودیتهای ماهواره بر برای دستیابی به مدارهای کاری با ارتفاع بالا و مشخصات خاص از نقطه نظر کاربردی بسیار قابل توجه است.